Adobe Reader

Czytnik przenośnego formatu dokumentów (PDF)

Aktualizacje dla pakietu Office 2000

Zbiór aktualizacji dla polskiej wersji pakietu Office 2000

TAG

Legendarny, polski edytor tekstu dla systemu operacyjnego MS-DOS

Works

Pakiet biurowy dla użytkowników domowych