<+janoosh> dobrze że u nas w Lublinie nie ma takich czosnkarzy