<rthdriblizer> ale to nie jest wyjątek
<rthdriblizer> ona studiuje jakiś kierunek dla niepotrzebnych ludzi
<rthdriblizer> typu pedałogika/opieka nad małym szczylem