(Discord)
<pfcode> Co tam oscareczek robisz..?
<oscareczek> Okej!
(Do dziś nie wiemy, co zaszło podczas tej ożywionej dyskusji)