WPM

Od 3 lat na Starepro http://halczynski.pl

Aktywność na forum
Zdobyte odznaczenia
4004

Autor 8 postów na forum

Fan ThinkPadów

Posiadacz przynajmniej jednego ThinkPada lub ich kolekcjoner. Praca na laptopie bez czerwonego trackpointa jest dla niego katorgą.

8086

Autor 16 postów na forum