<JoKo12PL> nie da się jakoś zrestartować archa
<JoKo12PL> ale tak aby mi nie wykasowało całego ramu