<superoskar> Dzik jest dziki dzik jest zły
* reddsik has kicked superoskar from #starepro.geeks (ja też)