-----Kiedy Bonn333 dostał +o na #starepro.info-----
<@Bonn333> "Nie daj życiu się, kopnij Oskara, olejmy smutki, żale i banuj doskonale"