<Aveo> ><Sonni> miałbyś czas dla mnie dzisiaj?
<Aveo> ( ͡° ͜ʖ ͡°)
<Sonni> mrrr