<rthdriblizer> jak byłem dzieckiem, to w piaskownicach nawet nie mieliśmy piasku
<rthdriblizer> bawiliśmy się ziemią i smutkiem