Regulamin

Serwer plików Peefkot 03-08-2013 2022 1
03-08-2013 14:38   (Edytowano: 04-12-2017 22:59 )
Regulamin Serwera FTP serwisu Stare Programy
------------------------------------
Obowiązujący od dnia: 04.12.2017
I. Dostęp do Serwera FTP:
   1. Dostęp do serwera mają jedynie osoby zarejestrowane w Serwisie.
   2. Uprawnieni użytkownicy mają prawo zarówno do odczytu jak i zapisu plików (do katalogu /upload/<nazwa użytkownika>).
   3. Wysyłać pliki można jedynie do katalogu /upload/<nazwa użytkownika>. Po sprawdzeniu zostaną usunięte bądź mogą zostać przeniesione do katalogów publicznych.
   4. Zabronione jest nadpisywanie/usuwanie plików przez użytkowników.
   5. Zabronione jest udostępniania osobom trzecim danych do logowania.
II. Wysyłanie plików:
   1. Zabronione jest umieszczanie na serwerze:
       - danych, które są objęte prawami autorskimi (m. in. programów nadal obecnych w sprzedaży, ROM-ów do emulacji komputerów, kodów źródłowych)
       - wszelkich programów oraz treści, ułatwiających łamanie praw autorskich (m. in. cracki, klucze aktywacyjne, aktywatory)
       - danych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla Serwera
       - duplikatów danych, które już znajdują się w zbiorach FTP
       - własnych treści niezwiązanych z tematyką Serwera oraz Serwisu
       - jakichkolwiek plików wykonywalnych oraz bibliotek binarnych luzem - patrz kolejny pkt. Regulaminu
   2. Zaleca się archiwizację plików w celu zabezpieczenia przed ich wykonywaniem oraz zachowania porządku na Serwerze.
   3. Zaleca się również kompresję archiwów, w celu zmniejszenia rozmiaru danych.
III. Odpowiedzialność:
   1. Odpowiedzialność za pliki ponoszą osoby, które je wysłały na Serwer.
   2. Wszystkie pliki znajdujące się na Serwerze należą do osób, które je tam zamieściły - są one odpowiedzialne za ewentualne naruszenia praw autorskich.
IV. Konsekwencje:
   1. W razie nieprzestrzegania Regulaminu użytkownik może zostać zbanowany permanentnie.
   2. Zbanowanie użytkownika oznacza usunięcie jego konta z Serwera FTP oraz niemożność założenia go ponownie.
   3. Administracja zastrzega sobie prawo do banowania użytkowników w wypadkach nieprzewidzianych przez Regulamin.
   4. W wypadku roszczeń do praw autorskich danych na Serwerze, Administracja zobowiązuje się niezwłocznie usunąć pliki z Serwera.
V. Postanowienia końcowe:
   1. Zabronione jest udostępnianie danych z Serwera osobom trzecim.
   2. Serwer jest częścią wortalu Stare Programy, znajdującego się pod adresem http://starepro.info.
Trochę pfcode'a i technika się gubi.. ~ Aveo, 2015
07-07-2020 13:16
A jeśli jakiś program jest abandonware'em, to klucz dać można?
"Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane
Elvis, Sedaca, Speedy Gonzales albo Diana
Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, Bambino i Ty
Same przeboje Czerwonych Gitar, tak bardzo chciało się żyć
Gdzie się podziały tamte prywatki...."

Aby móc odpowiedzieć w tym wątku, zaloguj się.